Bölge Adliye Mahkemelerinde Yapılacak Meslek İçi Eğitimler

Ekli listede isimleri belirtilen Hâkim ve Cumhuriyet savcılarının bağlı bulundukları Bölge Adliye Mahkemelerinde (Konya ve Sakarya Bölge Adliye Mahkemeleri yargı çevresinde görev yapanlar Ankara ve İstanbul’da) 26 Kasım-07 Aralık 2018 tarihleri arasında birinci grup ve 10-21 Aralık 2018 tarihleri arasında ikinci grup olmak üzere Hâkimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesinin 1806 sayı ve 20/11/2018 tarihli kararı ile meslek içi eğitime alınmalarına karar verilmiştir.

Katılımcılara herhangi bir konaklama imkânı sunulmayacak olup;

Katılımcılar, eğitim programı süresince, bağlı bulundukları kurum bütçesinden yapılacak yolluk, yevmiye ve harcırah ödemesi karşılığında, kendi imkânlarıyla konaklama, ulaşım ve diğer ihtiyaçlarını karşılayacaklardır.

Meslektaşlarımıza saygı ile duyurulur.

Not: Eğitime katılmak zorunludur. Haklı mazereti olanların, Hâkimler ve Savcılar Kurulu Genel Sekreterliğine mazeret dilekçesi ile başvurmaları, başvurularının uygun görülmesi gerekmektedir.

Adana 10-21 Aralık 2018
Adana 26 Kasım-2 Aralık 2018
Ankara 10-21 Aralık 2018
Ankara 26 Kasım-7 Aralık 2018
Antalya 10-21 Aralık 2018
Antalya 26 Kasım-7 Aralık 2018
Bursa 10-21 Aralık 2018
Bursa 26 Kasım-7 Aralık 2018
Erzurum 10-21 Aralık 2018
Erzurum 26 Kasım-7 Aralık 2018
Gaziantep 10-21 Aralık 2018
Gaziantep 26 Kasım-7 Aralık 2018
Samsun 10-21 Aralık 2018
Samsun 26 Kasım-7 Aralık 2018
İstanbul 10-21 Aralık 2018
İstanbul 26 Kasım-7 Aralık 2018
İzmir 10-21 Aralık 2018
İzmir 26 Kasım-7 Aralık 2018